Съвременни любовни романи

***

Защо караш кръвта ми да ври,

искрите в очите или самотните дни?

Защо ли караш кръвта ми да ври,

отминало време, далечни мечти.