Съвременни любовни романи

Галактическо

Във средата на Млечния път
някой силно, безмлечно обича.

И разкъсва се плът подир плът
между Марс и между Беатриче.

 

Но изпълнен с космически дъжд
въздух тихо тече от екрана.

Най-безмлечно любящия мъж
е със млечно разгърдена рана.

 

Но в средата на Млечния път
е възможна такава промяна -
Беатриче от огън и плът
да зашие космическа рана.