Съвременни любовни романи

Всеки миг те проектирам

Младеж на улицата изпълнява

онази песен. Тя е същата.

Забавям ход. В момента оживява

отново всичко. Ти се връщаш…

Поглеждам музиканта и се питам:

„Дали е просто ден случаен,

във който пращаш този ритъм,

отново да те разпозная?“

Нима ме виждаш там „отгоре“?

Те, чувствата, не са изтрити.

Домът ми още е отворен,

а нощите се сливат с дните.

Изниква спомен. Там, в морето,

за лодката, с която двамата

щастливи бяхме. Но отнета

бе радостта. Сега те няма.

След скок във времето навярно

ще те потърся там. Не спирам,

да те сънувам. Ще съм благодарна,

щом те открия. И те проектирам.