Съвременни любовни романи

ОЧАРОВАЙ УМА, НЕ ОЧИТЕ

Хей, красавецо, в моя свят ела, заплени ме,

очаровай със думи и нежност ума, не очите.

В романтична и весела приказка поведи ме

и бъди рицарят истински от мечтите!

 

Докосни, развълнувай със буря душата ми,

приласкай я в картина по-дръзка от тези на Гоя.

Не мисли за страстта, за пожара в телата ни…

И тогава ще бъда завинаги твоя!