Съвременни любовни романи

Сърце за сърце

Чакам да дойдеш. Не утре, а днес.

Да се усмихнеш без подлост в сърцето.

Да ме попиташ без скрит интерес,

искам ли с теб да погледам небето

 

Да вдишаме нощния въздух с любов,

листо да погалим от старо дърво

За това и за още аз съм готов

Заменям имане за малко добро.

 

Обич за обич е казал поета

с мъдрост сърцето не можеш надви

Сърце за сърце, глътка вечност поета

и нека живота да си върви.