Съвременни любовни романи

В багри от нежност

Багри от нежност

В багри от нежност

потвпям се аз,

щом в сладост 

докосна се до теб.

Твоят глас е над мен.

Ласка, усмивка скрита -

 дума една.

Докоснат глас .

Сладка  сласт.

Любовна  страст.