Съвременни любовни романи

Различни дъждове

Вали във мен, вали във теб,

но са  различни  даже дъждовете.

Наесен се излюпват ветрове,

един от тях посоките измете.

 

Дъждът напролет къдраво ръми,

дъгите над салкъмите избухват.

Но есенният дъжд е като вик

и болките му дълго не изсъхват.

 

Изгубил памет за напъпилите дни

във локвите за кратко се прибира.

Вали във мен, вали във теб,

различни дъждове ни проектират...