Съвременни любовни романи

ПОСЛЕДНИ ДУМИ

Ако утре ме няма

на тази земя...

аз със сълзи на очи

ще ти кажа...

сбогувам се.

Ще докосна в скръбта

порив чист - теб, нощта,

ще ти кажа аз

просто довиждане.

Ти ме искаш сега,

но дланта е изтръпнала,

аз съм цялата сякаш

от камък.

 

Ти ме искаш сега,

но отивам си веч,

аз не мога,

издъхвам от толкова

                ОБИЧ.