Съвременни любовни романи

ДВАМА ПОД РЪКА

Любов, красиво изживяна,

                                             окъпана от слънчев дъжд.

                                             Завита в земната премяна,

                                             омаяна от цвят на ръж.

 

                                             Дошло е време да се хванем

                                             и двама да сме под ръка.

                                             Едното цяло пак да станем...

                                             Да тръгнем боси ей така-

 

                                             свалили грижи от гърба си-

                                             под тези сини небеса.

                                             Заслушали се във гласа си

                                             и да открием чудеса.

 

                                             За да направиме пътека

                                             към горния жадуван свят.

                                             И там да срешнеме човека

                                             живял живота, като цвят.