Съвременни любовни романи

В ПРЕГРЪДКА СТРАСТНА

В прегръдка нежна ний ще полетим.

Ще стопим прегради-ненужни клевети.

Устните ти по-сладки от мед през есента

една целувка само тя ражда песента.

Онемели ние в спомени незабравими

и този свят да спре ще са  достижими.

Духът ми волен и аз  в теб ще се влея

една целувка тръпнеща за нея милея.

От любов ние двама сме опиянени

като лудо вино, млади, благословени!

С огън и магия летим вдъхновени

пълни с мечти необикновени...

Рисуваме картини, желания, контрасти,

В преградка страстна летим към безкрая

тогава с теб двама попадаме в рая.