Съвременни любовни романи

СВОБОДА

Оставих те да си сложиш криле,

удобни за теб и добри за душата ти.

Оставих те да нахраниш срцето си с копнежи

и да откриеш чувства неизказани....

Оставих те да ме прескочиш,

в очакване на по- доброто утре.

Да се случват нещата вътре в теб-

такива, каквито са в твоите мисли.

Ако те карат да си задаваш нови въпроси- защо?

Не е ли пълно сърцето ти?

Не изгряват ли звезди в душата ти?

Не се ли изпълват с нежност очите ти,

Когато ме погледнеш.....