Съвременни любовни романи

КЛЕТВА

Затрептяха звезди в очите

и откликна в сърцето раздялата.

Затова, че се бяхме заклели

да се докоснем завинаги,

да изкараме пътя до края,

да броим звездите в мрака

и да черпим от недрата на утрото-

красота с цветовете от щастие

и отмора за душите- измъчени