Съвременни любовни романи

Като буен вятър връхлетя

Като буен вятър връхлетя

през отворената ми врата…

Запали огън в моите очи

от въглена искрящ на твоите;

събра във сноп

класа на избуялите желания;

сърцето ми отново затуптя

със ритъма на цялата природа;

разбудена от летаргичен сън,

душата зазвъня като камбана…

Но как да задържа за дълго

таз стихия буйна…

Как да превърна този миг красив

в омайна вечност ?

Помагай- моля те…

Бъди докрай това,което си-

нестихващ буен вятър…