Съвременни любовни романи

След празника

/ Тя /

 

На масата невярващо седиш.

А слънцето в очите ти е спряло.

Усмихваш ми се… Сякаш предстои

не край желан, а някакво начало.

 

След този ден не мога да остана.

Изпразнена от женската си същност,

да търся огън в уморени длани

и  рамене превити да прегръщам.

 

Не искам повече да се залъгвам

и  да събирам пръснати отломки.

Ще тръгна към спасителния ъгъл,

за да превърна нежността във спомен.

 

А там, до тебе , двете прашни чаши

ще чакат някога да се завърнем…

Но нищо в тази кръчма не е наше.

И даже келнерът стърчи посърнал.

 

Навън виелица ще се развихри.

И облаци звездите ще повият.

Ще завали. И всичко ще утихне…

 

Налей! За сбогом глътка да отпием!