Съвременни любовни романи

Миг на тайнство между двама

Нощ,пътека, влюбени очи

тайни срещи, шепнещи щурци

между свежите треви
миг на тайнство между двама
те си вярват, няма драма
стон и нежност, две ръце
слушат ритъма в едно сърце...
Сън, беззвучен
по пътека ще те зърна
мога ли да те прегърна ?
Знаем в  нощите горещи

тръпнеме за тези срещи
но сме влюбени така
ти си слънце, аз луна.
Как ли да се видим с теб ?

Осветяваш с топлина

дневната навред страна

аз съм само тъмната луна
 лунният портрет във теб  рисувам

в нощите наум целувам,

и оставаме така сред далечна

пустота.
Нощ, пътека, влюбени очи

тайни срещи, две жадуващи души
само в  сънища под лунни светлини,
а времето неистово за нас мълчи.