Съвременни любовни романи

Къде умира любовта?

Къде умира любовта?

Кажи ми ти.

Къде умира любовта?

Не е ли във желанието на твоята душа?

Къде умира любовта?

Не е ли в началото на новата зора?

Къде умира любовта?

Между теб и мен сега.

Къде умира любовта?

В проклетията на една забравена мечта.

Къде умира любовта?

В стихията на оскъдността.

Къде умира любовта?

В ограничеността на реалността.

Къде умира любовта?

Любовта умира там, където е началото на първата сълза.

Любовта умря там, където се изгуби в яда.

Любовта умря на сутринта, когато ти се отрека от съвършеността.

Любовта умря, когато я ограничи в рамката на срама.