Съвременни любовни романи

Тази

Любовта, която рисуваш.

Любовта, която вярваш.

Любовта, която не се страхуваш.

Любовта, която възхваляваш.

Любовта, която сънуваш.

Любовта, която гониш.

Любовта, която забравяш.

Любовта, която жадуваш.

Любовта, която търсиш.

Любовта, която предаваш.

Любовта, която убиваш.

Любовта, която…

която, която, която…

не заслужаваш.

Тази любов дойде като полъх,

като пролет, като капка в пустиня,

като мечта неосъществима.

Любовта като роса над изсъхнала нива или

по- точно в душата ми уродлива