Съвременни любовни романи

***

бяла блуза – свалена

сини дънки – на земята

 

ръката ти е в моята

и в мрака

и в светлината

и над моста

и под водата

 

боси крака, уязвими души

силни ръце, безразсъдни умове

невинни очи, греховни мисли

ПЕРФЕКТЕН ХАОС

нашият нов дом