Съвременни любовни романи

НЯКОЙ ТЕ ОБИЧА

Някой те обича.

Някой те познава истински,

или поне представата за теб.

Ти си неговото 21:21 „пожелай си нещо“ желание.

Ти си магнита, който го привлича.

Ти си неговата мечта.

Ти си болката, която не спира да го наранява.

Ти си съня, който го преследва всяка нощ.

Ти си неговото най-дръзко предизвикателство.

 

Някой те обича.

Някой те желае,

или поне онази част, която си решил да му разкриеш.

Той...

Той е спокойната вечер на септември.

Той е лъч, светлина, изгрев.

Той е тишината сред тълпата.

Той те гледа.

Той те обича.