Съвременни любовни романи

Бленуваният свят

Ленивият коминочистач погледна скептично

с катраненочерните си очи

наивното младо момиче с огнено сърце,

очаквайки с нетърпение отговора и.

“От какво се състои светът ми? – Красота.

Сутрешните капчици роса,

натежаващи по крехките есенни листа.

От дребните неща,

в които намирам радостта.

Топлината на една ръка,

ритъма на две сърца.

Светулките, дъжда..

И да преоткривам красотата

в малките неща.

Моят свят – Това е любовта.”