Съвременни любовни романи

Любов

Ти си най-горчивата болка,

която ме разрушава

по най-красивия начин

Губя се в нежните ти ръце

и меките ти устни,

които бавно ме убиват

със своето отсъствие.