Съвременни любовни романи

Луди под дъжда

И срещнали се двама луди под дъжда,

с преплетени съдби във лятна буря,

в деня,във който плащат за греха,

че влюбени един във друг са до полуда.

Отново тях съдбата ги събра,

на Видовден във лятна буря,

изсипа се пред тях река,

градушката и гръмотевичната буря.

А те се смееха дори и пред смъртта.

За тях това не бе заплаха.

Тях неведнъж съдбата ги гърмя-

със удари и със заблуда.

И двама луди скитаха се под дъжда,

какво от туй,че времето бе лошо,

нали отново тях съдбата ги събра,

какво от туй,че беше грешно.

Нали в живота важно е това,

във трудния момент да бъдат двама,

най- лесно в щастие е да не си сама,

а в трудност и беда- ще е нечестно.

Целуваха се двама луди под дъжда,

под мълнии,дъжд и градушка,

напук на тяхната присъдена съдба,

те бяха заедно макар да беше грешка.