Съвременни любовни романи

ЛЮБОВЕН ПЪТЕПИС - ІІІ

 “Човек за човека е кактус…”

 

                          Поли Муканова

 

Живеем в пустиня. Подвижните пясъци

идват насреща ни. А единствената опора

е тълпата от кактуси около нас…

Болезнена близост, враждебна, отблъскваща!

 

Но под милувките на горещият вятър

бодлите стават пера, душите – дантели…

Кактусите се превръщат в цветя

и ароматните им въздишки люлеят Вселената.

 

Когато горещият вятър погали мъж и жена,

те чувстват как костите им се стапят,

как отмаляват телата им и прилива на кръвта

удавя разсъдъка. А душите отлитат – до Луната

                                             и по-нататък…

 

А на сутринта тя мило казва:”Бодеш…”

И той отива да се избръсне.