Съвременни любовни романи

ЛЮБОВЕН ПЪТЕПИС - І

Дългият път на чувството тръгва

от едва забележима пътечка в сърцето.

Той е стар като римските пътища,

но всеки върви по него сам

и за първи път…

На него можеш да срещнеш

цвете или змия.

Цветето да е отровно,

а змията – красива…

Но ще трябва да им се довериш,

ако искаш да стигнеш там,

където отиваш.