Съвременни любовни романи

Маса за един

На маса за един, по навик,

присядам в кафенето встрани.

Денят е навъсен и влажен

и скоро ще завали…

                                                  

Вратата до мен се отвори,

появи се госпожица нежна

и за място свободно

започна да се оглежда…

 

Уви, беше препълно

с младежи и млади девойки,

приютени от мокрия дъжд,

а масите – само по двойки…

 

Придърпах стола студен

и поканих непознатата дама

за минутка компания с мен –

бездруго скоро ще ставам…

 

Любопитство последва, желание,

приятна, уютна почивка,

разговор, първо признание,

не след дълго – широка усмивка…

 

Ех, какво запознанство –

случайно, когато вали!

Да се срещнем отново случайно

утре… например във три?

 

Под дъжда и цвета на дъгата,

приютени от мократа гама

отново тук да поседнем?

Ще резервирам маса за… двама!