Съвременни любовни романи

На дъното на моята душа

              (Обич)

 

В сърцето си те нося още...
Но само тайно, късно нощем,
когато уморен денят заспи,
при мен се връщат спомени,
които аз съм скрила от света.

Стаила съм грижовно нейде там-
на дъното на моята душа...

Където никой няма да открие...
От себе си дори съм скрила...
Погрешно мисля си, че съм изтрила
аз от сърцето си една магия.
Горчиво-сладко чувство ми напомня
коя съм. И защо съм в този огън,
от който страдам, който ме гори...

От който всяка клетка ме боли...
От който бягам всеки ден,
но все настига ме на сън...
И беззащитна, пак проронвам
аз името ти. И сълза отронва
се неволно. Дълбае като в скала
по дъното на моята душа...

Но само в тези мигове случайни,
прокрадващи се из съня ми тайно,
неволно и сред сладка самота,
аз виждам името ти там-
изписано на дъното на моята душа...
В сърцето си те нося още...

И само нощем, само късно нощем...

Признавам тази страшна празнота,
на дъното на моята душа!