Съвременни любовни романи

ДВАНАДЕСЕТ

Дванадесет години ни делят,

дванадесет минути ни събират.

По гари и в житейски кръстопът

дванадесет послания намирам.

 

Дванадесет обятия прескачам,

дванадесети път към ТЕБ вървя.

Препъвам се, изправям се и крача,

но всеки път по мъничко кървя.

 

Дванадесет заварва ни на чашка,

по-жадна може би не съм била.

И този път оставам Пепеляшка.

В дванадесет е късно за дела.

 

Дванадесет апостоли ни бранят

и също толкова ни дебнат сатани.

Дванадесет да тръгваш те подканя,

не смея да те впримча с „Остани“.