БЕЗСМЪРТНА СИЛА - Тоня Борисова

Дали ще си възвърна смелостта

отново да надзърна в огледалото,

без тайно да се сепна от това,

че твърде малко вече е останало

от някогашното Момиче в мен?

Да, алчните пиявици на Грижите

изсмукали са утринния тен

от розовите облаци на бузите

и моето лице е заприличало

на древен, неразчетен пергамент,

на тъмно-строга византийска фреска –

замислена и тъжна Богородица!

Ти, Свята Майко Божия, прости –

неволно днес сравних се с тебе!

Но виж, вървят след мене три,

три рожби към върха на хребета,

към страшната Голгота на Духа,

от жертвата на Твоя Син огряна..

На Тебе поверявам ги сега

и вярвам – Чудото ще стане:

ще тръгне всяко в своя верен път,

Добро и Чест в сърцето си спасило!

Благослови ги, Майчице, да не грешат

и дай им от безсмъртната си сила!