Мама - Елена Итова

Като нежен цвят от люляк,

сбрала всички красоти в едно.

Като слънчев лъч огрява те,

пази те от всичко що е зло.

 

Гледаш я – усмихваш се, сияеш!

Няма я – започваш да ридаеш...

Навярно чудиш се коя е тази дама?

Пеавилно, позна – това е мама!