ЛЮБОВ Е МАЙЧИЦЕ! - Величка Зердашка

                              на майка ми

 

За себе си от мойто време не крадеш –

безсънна, уморена, но щастлива –

обясняваш ми, че оня – първия копнеж

ти дава нечовешка сила,

защото първият ти блян в сърцето

е любовта ти към детето.

За себе си подаръци ти не желаеш,

забравила във ежедневието бясно,

как пролетни цветя ухаят,

как да тичаш под дъжда е тъй прекрасно,

че твоята едничка грижа

рожба свидна се нарича.

Ах, ти кажи ми, мила мамо,

дали в света изпъстрен с чудеса,

ще се намери и частица само

другаде от твойта топлина

и потопена в нея ще успея

като човек отново да живея.

Не искам нищичко за себе си в награда!

Желая само този миг да задържа,

когато гушнала се в теб трептя в наслада

приласкана в твойта топлина

и нежен смях край мене да витае!

ЛЮБОВ Е МАЙЧИЦЕ! ТОВА Е!