От изгрев по-гореща - Милена Френкева

на мама 

 

Добра си, мамо. С доброта, 

от изгрев по-гореща. 

Как искам да се изкача 

при любовта за среща. 

 

Но тя при мене слиза... Как? 

При тебе идвам, мамо! 

Но твойта обич не побрах, 

че тя предели няма.