Молитва е тишината  - Милена Френкева

в памет на майка ми

 

Молитва е тишината 

и дъждовните капки 

са моите сълзи, 

защото нямам свои, 

и думите разпилях, 

докато те търсих, мамо, 

после ти ми извика, 

че си на най-хубавото място, 

и няма нужда да се тревожа за теб! 

И аз ти повярвах, 

както винаги ти вярвам, мамо.