НА МАМА -  СЕТА ЕКСЕРДЖИЯН

И ти била си като мен;

красива, жизнена и млада,

със поглед мил и устремен,

сияеща с усмивка блага.

 

С походка фина, с мъдър взор

и блеснала звезда в косите,

а от небесния простор

лъчи оглеждат се в очите.

 

Сал спомен веч е младостта.

Животът е вихрушка – хала,

но жива още е песента,

що на младини си пяла.

 

Глас чуден стопля и до днес

сърца любими, удивлени,

но пак долавям аз нощес

с въздишка думи умилени.

 

На още мъничка тъга

по роден дом, море омайно

и скришом тупва пак сълза

завръщайки се там потайно.

СЕТА ЕКСЕРДЖИЯН