Две очи - Тошка Тодорова

                       Две очи ме гледат

               две очи - чувствени, ранени. 

               И глас ален с топлина пропит

              в далечината чувам в този миг. 

            Като нежен залез думите утихват

          и алени нюанси бавно се преплитат. 

          С цялата си същност теб ще търсят

                 и нищо друго не ще поискат. 

           Прегръдките ти - нежност, топлина

              вечно в мислите, сърцето ще си

                                        единствена