НА МОЯТА МАЙКА - Варта Берберян - Гарабедян

От много време на света те няма,

замлъкнал е отдавна твоят глас.

Не бях с теб винаги в живота, мамо,

но знаех, че те има всеки час.

 

Ти беше с мен, макар и отдалече

и топлеше ме с твоята любов.

Изгубих те нелепо, сякаш вече

самотна озовах се в свят суров.

 

Изнизва се на времето безкрая

без майчиното слънчево лице,

но до последния си дъх ще зная,

че ти си жива в моето сърце.