Мама – лястовицата над теб - Иван Николов

Когато за пръв път си проговорил, знаеш ли какво си казал - мама

Кой е човекът на когото можеш всичко да споделиш – мама

Когато поемеш по грешния път, кой те насочва към верния - мама

Коя е единствената роза без бодли – мама

Кой е земният ангел, който се моли за теб – мама

Коя е основата крепяща семейството, балансираща между всички страни – мама

Всяка нощ Тя ще рони сълзи,

няма да е с хубави дрехи.

Дори посърнала, ще ходи боса,

ще е гладна, ще отдели

последният си залък

само и единствено,

за да бъдеш щастлив Ти.

Това, че е стара,

че недочува или недовижда,

не означава, че сърцето й се е променило.

Твоята майка всеки ден мисли за теб и се къса душата й,

при мисълта дали си гладен, къде си, имаш ли пари?

Твоята майка никога не ще те остави!

Твоята майка никога не ще те забрави!

Отдай любов на своята майка!

Това е достатъчно, за да й се отблагодариш!

 

Авт: