Мамо - Еми Авджиева

Исках само да кажа, че те обичам,

но всеки път ти ме прекъсваш,

задъхана към сърцето ти тичам

и горко моля се да не ме отблъсваш.

 

Аз зная колко трудно сега живееш,

в старини нелеки делниците минават.

Без радост, без смях, ти спря да пееш,

тревожност очите ти отразяват.

 

Татко, горкия, немощно болен лежи.

Той опора ти беше в съвместните дни.

Безпомощен сега в мъката си тъжи

и на теб разчита в последните сетнини.

 

Сърцето ми в скръб е от тази картина.

Но защо укор в очите ти само чета?

Ти сама избра този път за двамина,

заедно да сте навеки до края на света.

 

Една усмивка ще счупи оковите, мамо!

Прости ми, ако смяташ, че имам вина!

Да ти кажа, че те обичам, това искам само

и да усетя в сърцето си майчина топлина.

 

                                Автор: