На мама - Елизабет Никлина

Усмивка широко се простира на кръглото лице.
Очите ти като перлини сразяват моето небе.
Косите ти да галя с моите ръце, и с усмивка блага да милвам твоето сърце.
Майчице моя, едничка си ми ти.
С твойта красота безценна убиваш всичките жени.