МАЙЧИНА ЛЮБОВ - Радина Гечева

Една самотна мъничка къщурка

стоеше под заспалата липа.

Една съсухрена от спомени жена,

поседна върху пейката сама.

 

И с тиха майчина въздишка,

изпрати свойта малка дъщеря.

„Къде отиде мило мое чедо?

Къде отиде в този ден студен?“

 

И таз жена остана неразбрана.

Далечна и за себе си дори.

Остана потънала в света

на майчината си любов.

 

И твърде уморена се усмихна,

на лекичко прелитащата птичка.

Погледна със усмивка към света.

Към къщичката стара.