РЪЦЕТЕ  НА  МАМА - Павел Боржуков

Износих вече, мамо

и последните чорапи,

които беше ми изплела

за мразовити зими.

Изглежда, ти си знаела,

че зимите ще стават

все по-студени

и ще остана само

с топлината на ръцете ти.

Дали ще е последен и за мен

снегът, увиснал по дърветата,,

когато се свлече напролет?

Надявала си се да разбера,

макар с последните чорапи,

нетленното, което да предам

от теб и мене по-нататък.