До мама! - Ели Николова

За нас си майчице свята
едничка на света!
Ръка нежна ни подаваш
в радост и беда!

Говориш тайно с Бога
- за нас, не в свой интерес,
за тебе майчице свята,
за тебе молим се днес!

Бъди ни силна и силата ще бъде с теб,
бъди щастлива, за нас е щастие да сме до теб!
В живота си на всичко ни научи,
на всяка буря, знаем как да устоим,
защото Ти майчице свята,
Ти си нашия пример любим!