Ангелите на Земята - Ели Николова

Ангелите знам ги има
днес до нас са за ръка,
с нежни гласове нашепват
„ пазя те, не си в беда“ !

Трепет, радост и тревога,
сила, нежност и умора
за нас плаче, с нас се смее,
тя за нас живее…
 
Дните ни са тъй прекрасни,
в нощите- звездици сме й ясни.
Ръцете ни обгръщат я с любов,
всяка крачка- порив нов!

Ето, вече станахме големи,
чака ни – весели , засмени!
Пак ръцете ни да я прегърнат,
пак сърцето да се разтупти,
пак да зърне нашите очи!

Ангелите знам ги има,
днес до нас са за ръка
с нежни гласове нашепват
„пазя те, не си в беда“!