№1 - Цветобрияна Славчева

Тя е това, което е!

Тя е тази, с голямото сърце.

Тя е тази, със зелените очи...

Тя е тази, странната

която винаги над мен ще бди!

Тя е тази,

която мене с прекрасният живот ме дари!

Тя е тази,

която светът ми показа…

Тя е тази,

на която всичко мога да разкажа!

Тя, е този голям инат,

без когото не мога да живея!

С нея карам се…

и с нея се смея!

Тя,

е тази, с която се гордея!

Тя,

 е моята майка!