* * * - Живодар Душков

Свидетел ставам - майка се прощава

с живота, със света, останал в нас.

Изглежда пред очите й минават

събития внезапни във каданс.

И в центъра им тя стои самата.

Актриса ли е с този странен глас?

Говори с някого. И топка мята.

Отново на урок е в своя клас...

Учудва се на булченски премени...

Приспива после сякаш някой внук,

а може би сестрите или мене?...

 

Притихва майка...

                   Вече не е тук.