СЪНОВИДЕНИЯ В ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ - Стоянка Атансова

През сънищата ми шуми реката Стряма

с прозрачни пеещи води.

По бреговете й вървяхме с мама.

Преди.

 

Пасажи риби във водите,

под сенките на прелестни върби.

Табуни водни кончета прелитат.

Като преди.

 

Пасат кози и крави в храсталака,

ветрец ефирен в листите шуми.

Над планини и рози дъжд заплаква

и ромоли.

 

Красиво камъче ми дава мама,

разказва ми за моите деди.

Реката тича през гориста панорама...

Но бе преди.

 

Вървя далеч от райските градини.

Какво ли в моя джоб тупти?

Изящно камъче, което подари ми

реката приказна. Преди.