ПРЕДИ ЗАМИНАВАНЕ - Стоянка Атанасова

Навън бе мрак,

а трябваше да тръгвам.

Мама постави в ръката ми светулка –

                    по пътя да ми свети.