СРЕД  ЛИВАДИТЕ - Стоянка Атанасова

Майка ми е тръгнала

по пътя през ливадите.

Тревите са се люшнали

до хоризонта.

Божествени, тържествени,

ухаещи, естествени...

          на мама се покланят.