На майка ми - Татяна Езекиева

         Аз съм отклик на твоята душа,

                                      без да я повтарям;

         къс от твоята плът с мой мирис и цвят;

         твое слово от изстрадан мой зов,

         твой дъх – не изтръгнат, а претворен…

 

         Аз съм шепа от твоята жар

                                      с мой пламък и прах,

         вихър от порив твой с мой устрем и път;

         с твоя пулс бързам, жадна аз, в стръмния кръговрат,

         с твоя пулс, с твоя дъх – с моя следа…

 

         Аз съм струна от твоето сърце

                                      с мой ритъм и глас,

         взор от твоите очи с мой тръпен копнеж.

         Аз съм твое зърно, в моите обятия раснещо,

         в мои корени вплело твоята вечност…