Път към дома - Соня Щуркова

В родната ти къща

обич те обгръща.

Мама се усмихва

и тъгата стихва.

 

Залез  да е вече,

страх,че си далече,

няма да те плаши:

пътят не е страшен,

 

щом към родна стряха

води с нежност плаха.

Страх от тъмнината?!

Къщичка  позната

 

вече се показва.

В топлата й пазва

тихо ще се сгрееш:

с мама ще се смееш.