Очите на мама - Соня Щуркова

Очите на мама с обич голяма,
очите на мама с надежда огряна.
Очите на мама-дар са неземен,
очите на мама,в тях съм безценен.

Очите на мама голямото слънце,
гледат всичко,до грахово зрънце.
Най-спокойна съм аз на земята,
щом  с на мама очите съм слята!